НАШ АДРЕС : 95026 г. Симферополь, ул. Гагарина, 11 тел. (0652) 22-22-11, 22-62-88, приемная комиссия т. 099-508-11-50, официальный Web-сайт СКТЭК : http://www.cktek.crimea.ua
 
 
Поиск по сайту

  
КАРТА САЙТА
 

 

"Подписка 2013"

******************

"Подписка"
2011-2012 гг.

 

 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - УЧЕБНЫЙ ГОД
20011-2012
гг.
см. здесь .....

 

 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - УЧЕБНЫЙ ГОД
2009-2010
гг.
см. здесь .....

Поиск в Интернете

 

Статистика посещений

HotLog
Цитируемость
Яндекс цитирования
   
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - УЧЕБНЫЙ ГОД - 2013

(полный информационный список литературы см. здесь ..... )
    

     Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навчальний посібник / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. - 6-е вид., доп. і перероб., відп. до Нац. стандарту України "Держ. уніфікована система документації" ДСТУ 4163-2003. - К. : Арій, 2009. - 512 с.      Аннотация: У посібнику розглянуто основні ознаки офіційно-ділового стилю, подано писемну форму його реалізації - ділові папери. Наведено зразки документів, правила їх оформлювання, запропоновано завдання різного ступеня складності. Виклад основного матеріалу доповнюють словник ділової людини, правила орфографії та пунктуації в таблицях. Для студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто потребує допомоги під час складання ділових паперів і бажає оволодіти основами ділового мовлення.

 

Содержание

 

 

 • Передмова. - С. 3
 • Вступ. - С. 4-26
 • § 1. Літературна мова - одна з форм національної мови. - С. 4-8
 • § 2. Норми літературної мови. - С. 8-20
 • § 3. Стилі сучасної української літературної мови. - С. 20-26
 • Розділ 1. Офіційно-діловий стиль - мова ділових паперів. - С. 27-73
 • § 1. Документ - основний вид офіційно-ділового стилю. - С. 27-29
 • § 2. З історії документів в Україні. - С. 29-32
 • § 3. Критерії класифікації документів. - С. 32-34
 • § 4. Реквізит - елемент документа. - С. 34-51
 • § 5. Вимоги до документів, виготовлених за допомогою друкувальних засобів. - С. 51
 • § 6. Оформлення сторінки. - С. 52
 • § 7. Оформлення титульної сторінки. - С. 52-54
 • § 8. Правила оформлення заголовків і підзаголовків. - С. 54-55
 • § 9. Текст як реквізит документа. - С. 55-59
 • § 10. Мова службових паперів. - С. 59-64
 • §11. Редагування тексту документа. - С. 64
 • § 12. Рубрикація тексту. - С. 64-65
 • § 13. Прийоми виділення окремих частин тексту. - С. 66
 • § 14. Оформлення приміток, додатків і підстав до тексту. - С. 66-67
 • § 15. Покликання до тексту та правила їх оформлення. - С. 67-68
 • § 16. Бібліографія. - С. 68-72
 • § 17. Написання цифр та символів у ділових паперах. - С. 72-73
 • Розділ 2.Документи різних видів: вимоги до оформлення. - С. 74-323
 • § 1. Документи щодо особового складу (особові офіційні). - С. 74-92
 • § 2. Довідково-інформаційні документи. - С. 92-227
 • § 3. Обліково-фінансові документи. - С. 227-243
 • § 4. Господарсько-договірні документи. - С. 243-261
 • § 5. Організаційні документи. - С. 261-306
 • § 6. Розпорядчі документи. - С. 306-323
 • Розділ 3. Усне ділове мовлення. - С. 324-344
 • § 1. Поняття культури мови і культури мовлення. - С. 324
 • § 2. Вимоги до усного ділового мовлення. - С. 325
 • § 3. Універсальні величини усного спілкування. - С. 325-326
 • § 4. Мовний етикет. - С. 326-328
 • § 5. Візитна картка як атрибут усного ділового мовлення. - С. 328-331
 • § 6. Бесіда. - С. 331-333
 • § 7. Нарада. - С. 333-337
 • § 8. Культура телефонного діалогу. - С. 337-339
 • § 9. Доповідь. - С. 339-344
 • Завдання. - С. 345-451
 • I. Ділові папери. - С. 345-407
 • II. Усне ділове мовлення. - С. 408-417
 • III. Орфографія. - С. 417-439
 • IV. Пунктуація. - С. 439-451
 • Орфографія. Пунктуація. - С. 452-483
 • § 1. Правопис знака м'якшення. - С. 452
 • § 2. Правопис апострофа. - С. 453
 • § 3. Подвоєння та подовження приголосних на письмі. - С. 454
 • § 4. Спрощення в групах приголосних. - С. 455
 • § 5. Правопис префіксів. - С. 455
 • § 6. Зміни приголосних за словотворення та словозміни. - С. 456
 • § 7. Правопис слів іншомовного походження. - С. 457
 • § 8. Правопис складних іменників. - С. 458
 • § 9. Правопис відмінкових закінчень іменників II відміни у родовому відмінку. - С. 459
 • § 10. Правопис складних прикметників. - С. 460
 • § 11. Зв'язок числівників з іменниками. - С. 461
 • § 12. Відмінювання числівників. - С. 462-463
 • § 13. Правопис прислівників. - С. 464
 • § 14. Правопис службових частин мови. - С. 465-466
 • § 15. Правопис не, ні з різними частинами мови. - С. 467
 • § 16. Правопис російських прізвищ українською мовою. - С. 468-469
 • § 17. Правопис власних назв. - С. 470
 • § 18. Тире між підметом і присудком та на місці пропущеного члена речення. - С. 471
 • § 19. Однорідні члени речення. - С. 472
 • § 20. Розділові знаки в реченнях з узагальнювальними словами. - С. 473
 • § 21. Відокремлені члени речення. - С. 474-476
 • § 22. Розділові знаки в реченнях зі звертаннями. - С. 477
 • § 23. Вставні та вставлені конструкції. - С. 478-479
 • § 24. Розділові знаки у складному реченні. - С. 480-482
 • § 25. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою. - С. 483
 • Словник ділової людини. - С. 484-500
 • Тлумачний словник. - С. 501-506
 • Список літератури. - С. 507-509
 • Список умовних скорочень. - С. 509
   
© Симферопольский кооперативный торгово-экономический колледж Крымпотребсоюза

© Ядрова Г.В . - выставлено 12.08.2013 г.