НАШ АДРЕС : 95026 г. Симферополь, ул. Гагарина, 11 тел. (0652) 22-22-11, 22-62-88, приемная комиссия т. 099-508-11-50, официальный Web-сайт СКТЭК : http://www.cktek.crimea.ua
 
 
Поиск по сайту

  
КАРТА САЙТА
 

 

"Подписка 2013"

******************

"Подписка"
2011-2012 гг.

 

 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - УЧЕБНЫЙ ГОД
20011-2012
гг.
см. здесь .....

 

 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - УЧЕБНЫЙ ГОД
2009-2010
гг.
см. здесь .....

Поиск в Интернете

 

Статистика посещений

HotLog
Цитируемость
Яндекс цитирования
   
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - УЧЕБНЫЙ ГОД - 2013

(полный информационный список литературы см. здесь ..... )

     

     Шевчук С. В. Українське ділове мовлення : навчальний посібник / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2011. - 308 с.

    Навчальний посібник містить відомості про стилі сучасної української мови, зокрема офіційно-діловий. Наведено класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних видів документів, а також пов'язаний з темою теоретичний матеріал із сучасної української мови. Система вправ і завдань має на меті як набуття студентами навичок складання ділових паперів, так і закріплення знань з мови. Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для учнів ліцеїв, гімназій, учителів шкіл, працівників організацій та установ.


Содержание

 

 

 • Передмова. - С. 3-4
 • ВСТУП. - С. 5-21
  § 1. Українська мова - державна мова українського народу. - С. 5
  § 2. Поняття літературної мови. - С. 5-6
  § 3. Мовна норма. - С. 7
  § 4. Стилі сучасної української літературної мови. - С. 8-10
  § 5. Офіційно-діловий стиль. - С. 11
  § 6. Найважливіші ознаки офіційно-ділового стилю. - С. 11-12
  § 7. Основні вимоги до мовлення. - С. 13-21
 • ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ І ОФОРМЛЮВАННЯ ДОКУМЕНТІВ. - С. 22-40
  § 1. Класифікація документів. - С. 22-24
  § 2. Формуляр документа. - С. 24-25
  § 3. Основні правила оформлювання документів. - С. 26-33
  § 4. Текст документа. - С. 33-34
  § 5. Оформлювання сторінки. - С. 34-40
 • ОРГАНІЗАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ. - С. 41-53
  § 1. Інструкція. - С. 41-44
  § 2. Положення. - С. 44-47
  § 3. Правила. - С. 47-53
 • ДОКУМЕНТАЦІЯ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ. - С. 54-86
  § 1. Заява. - С. 54-55
  § 2. Правопис власних назв. - С. 56-62
  I. Власні імена. - С. 56
  II. Прикметники, утворені від індивідуальних назв. - С. 56-57
  III. Назви держав, адміністративно-територіальні назви. - С. 57
  IV. Назви установ, організацій, підприємств, партій, творчих спілок і колективів. - С. 57-58
  V. Назви історичних епох і подій, знаменних дат. - С. 58
  VI. Назви посад, звань, титулів. - С. 58-59
  VII. Назви конференцій, конгресів, найважливіших документів, пам'яток старовини, творів мистецтва. - С. 59-61
  § 3. Характеристика. - С. 62-64
  § 4. Правопис прізвищ і географічних назв іншомовного походження. - С. 64-67
  § 5. Автобіографія. - С. 67-68
  § 6. Резюме. - С. 69-70
  § 7. Вживання знака м'якшення. - С. 70-71
  § 8. Тире між підметом і присудком. - С. 71-75
  § 9. Накази щодо особового складу. - С. 76-77
  § 10. Вживання апострофа. - С. 78
  § 11. Розділові знаки у реченнях з однорідними членами. - С. 78-86
 • Однорідні й неоднорідні означення. - С. 79-80
 • Однорідні члени речення, не з'єднані сполучниками. - С. 80
 • Однорідні члени речення, з'єднані одиничними сполучниками. - С. 80
 • Однорідні члени речення, з'єднані повторюваними сполучниками. - С. 80-81
 • Однорідні члени речення, з'єднані парними сполучниками. - С. 81
 • Тире і крапка з комою між однорідними членами речення. - С. 81
 • Розділові знаки при узагальнювальних словах. - С. 81-84
 • ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ. - С. 87-188
  § 1. Службові листи. - С. 87-112
  § 2. Подвоєння приголосних на письмі. - С. 112-113
  § 3. Розділові знаки у реченнях з відокремленими означеннями. - С. 114-121
  § 4. Анотація. - С. 121-122
  § 5. Рецензія. Відгук. - С. 122-124
  § 6. Лексичне багатство сучасної української літературної мови. - С. 124-127
  § 7. Адреса. - С. 127-128
  § 8. Телеграма. - С. 129-130
  § 9. Телефонограма. Радіограма. - С. 130
  § 10. Спрощення в групах приголосних. - С. 131

 • § 11. Розділові знаки у реченнях з відокремленими прикладками. - С. 131-136
  § 12. Довідка. - С. 136-137
  § 13. Правопис префіксів. - С. 137-138
  § 14. Розділові знаки у реченнях з відокремленими обставинами. - С. 138-140
  § 15. Розділові знаки у реченнях з відокремленими додатками. - С. 140-145
  § 16. Доповідна й пояснювальна записки. - С. 146-147
  § 17. Зміни приголосних за словотворення. - С. 147-148
  § 18. Розділові знаки у реченнях з уточнювальними членами речення. - С. 148-153
  § 19. Протокол. - С. 153-156
  § 20. Резолюція. - С. 157
  § 21. Правопис слів іншомовного походження. - С. 157-159
 • Правопис и, і, ї. - С. 157-158
 • Правопис е, є. - С. 158
 • Вживання апострофа. - С. 158
 • Вживання знака м'якшення. - С. 158-159
 • Подвоєння приголосних. - С. 159
  § 22. Розділові знаки у реченнях із звертаннями. - С. 159-168
  § 23. Звіт. - С. 168-170
  § 24. Особливості відмінювання іменників II відміни. - С. 171-172
  § 25. Розділові знаки у реченнях із вставними словами, словосполученнями і вставленими компонентами. - С. 172-179
  § 26. Оголошення. - С. 179-180
  § 27. Повідомлення. - С. 181
  § 28. Правопис складних іменників. - С. 181-183
  § 29. Розділові знаки при словах-реченнях. - С. 183-188
 • ДОКУМЕНТИ З ГОСПОДАРСЬКО-ДОГОВІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. - С. 189-200
  § 1. Договір. - С. 189-191
  § 2. Трудова угода. - С. 191-192
  § 3. Правопис складних прикметників. - С. 193-200
 • ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВІ ДОКУМЕНТИ. - С. 201-243
  § 1. Таблиця. - С. 201
  § 2. Зв'язок числівників з іменниками. - С. 202-206
  § 3. Список. Перелік. - С. 206-207
  § 4. Правопис прислівників. - С. 207-208
  § 5. Складне речення. - С. 208-209
  § 6. Розділові знаки у складносурядних реченнях. - С. 209-216
  § 7. Накладна. - С. 216-217
  § 8. Правопис прийменників. - С. 217-218
  § 9. Розділові знаки у складнопідрядних реченнях. - С. 218-223
  § 10. Акт. - С. 223-225
  § 11. Правопис сполучників. - С. 225
  § 12. Розділові знаки у безсполучникових складних реченнях. - С. 226-231
  § 13. Доручення. - С. 231-234
  § 14. Правопис часток. - С. 234-238
  § 15. Розписка. - С. 238-239
  § 16. Написання частки не з різними частинами мови. - С. 239-243
 • Контрольні роботи. - С. 244-249
 • Російсько-український словник ділового мовлення. - С. 250-298
 • Корисні поради. - С. 297-300
 • Список умовних скорочень. - С. 301-302
 • Список рекомендованої літератури. - С. 303
   
© Симферопольский кооперативный торгово-экономический колледж Крымпотребсоюза

© Ядрова Г.В . - выставлено 9.10.2013 г.