Переход на главную страницу web-сайта СКТЭК
 
Поиск по сайту

  
КАРТА САЙТА


Поиск в Интернете

 

Статистика посещений

HotLog
Цитируемость
Яндекс цитирования


 

 


Рекомендательный список литературы по предметам
" Санитария и гигиена
" и "Санитария и гигиена питания"
 

(Эдектронные ресурсы доступные в глобальной сети)
 
 • Гігієна харчування з основами нутріціології : [Електронний ресурс] : підруч. : у 2 кн. / Т. І. Аністратенко, Т. М. Білко, О. В. Благодарнова та ін.; за ред. проф. В. І. Ципріяна. – К. : Медицина, 2007. – Кн. 1. – 528 с. – Режим доступу : http://www.twirpx.com/file/929366/

 • Гігієна харчування з основами нутріціології : [Електронний ресурс] : підруч. : у 2 кн. / В. І. Ципріян, І. Т. Матасар, В. І. Слободкін; за ред. проф. В. І. Ципріяна. – К. : Медицина, 2007. – Кн. 2. – 544 с. – Режим доступу : http://www.twirpx.com/file/929373/

 • Гигиена на кухне ресторана – аксиома успешного бизнеса : [Электронный ресурс] // Foodservice-info.ru : интернет-журнал индустрии общественного питания. – Режим доступа : http://www.foodservice-info.ru/news/sample.phtml?n=1577 2013

 • Дроздова Т. М. Санитария и гигиена питания : [Электронный ресурс] : учеб. пособие : в 2-х ч. / Т. М. Дроздова. – Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2005. – Ч. 1. – 108 с.– Режим доступа : http://www.twirpx.com/file/112895/

 • Дроздова Т. М. Санитария и гигиена питания : [Электронный ресурс] : учеб. пособие : в 2-х ч. / Т. М. Дроздова. – Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2005. – Ч. 2. – 116 с. – Режим доступа : http://www.twirpx.com/file/112895/

 • Шарковский Е. К. Гигиена продовольственных товаров : [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. К. Шарковский. – М. : Новое знание, 2003. – 263 с. – Режим доступа : http://www.twirpx.com/file/358516/

 • Шлёнская Т. В. Санитария и гигиена питания : [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Шлёнская, Е. В. Журавко. – М. : МГУТУ, 2004. – 78 с. – Режим доступа : http://www.twirpx.com/file/63486/

   Cписок, составленный на основе книжного фонда библиотеки СКТЭК:

 • Білоруська Й. С. Основи мікробіології, санітарії та гігієни : навчальній посібник / Й. С. Білоруська. – К. : Техніка, 2003. – 128 с.

 • Іванова О. В. Санітрія та гігієна закладів ресторанного господарства : підручник / О. В. Іванова, Т. В. Капліна. – Суми : Університетська книга, 2012. – 400 с.

 • Корзун В. Н. Гігієна харчування : навчальний посібник / В. Н. Корзун. – К. : Київський національний торговельно-економічний інститут, 2003. – 236 с.

 • Мармузова Л. В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности : учебник / Л. В. Мармузова. – 2-е изд. – М. : Академия, 2004. – 136 с.

 Дополнительная информация в научном журнале:

Гігієна населених місць : зб. наук. пр. / Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України. – К.: [б. в.], 1956. - Виходить двічі на рік

 

 

2012 № 59 № 60
2011 № 57 № 58
2010 № 55 № 56
2009 № 53 № 54
2008 № 51 № 52
2007 № 50  

 

   
© Симферопольский кооперативный торгово-экономический колледж Крымпотребсоюза

© Ядрова Г.В . - выставлено 27.7.2013 г., пополнено 30.07.2013 г.