Переход на главную страницу web-сайта СКТЭК
 
Поиск по сайту

  
КАРТА САЙТА
Словарь экономических терминов
см. здесь….Поиск в Интернете

 

Статистика посещений

HotLog
Цитируемость
Яндекс цитирования


 

 

Современные технологии в образовании
(новости см. здесь....)Рекомендательный список литературы по предметам
"
Экономика" и "Экономика предприятия"
 

(составлено на основе учебного фонда библиотеки СКТЭК)
 
 • Борисов, Е. Ф. Основы экономики. Практикум. Задачи, тесты, ситуации [Текст] : учебник / Е. Ф. Борисов. - М. : Высшая школа, 2001. - 368 с. : ил.
 • Бойчик, І. М. Економіка підприємства [Текст] : учебник / І. М. Бойчик. - 2-е изд., испр. и доп. - К. : Атіка, 2007. - 528 с.
 • Грішньова, О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : учебник / О. А. Грішньова. - К. : Знання, 2004. - 535 с. - (Вища освіта XXI століття).
 • Есинова, Н. И. Экономика труда [Текст] : учебник / Н. И. Есинова. - Харьков : Академия, 1999. - 188 с. : ил.
 • Ефимова, О. П. Экономика общественного питания [Текст] : учебник / О. П. Ефимова ; ред. Н. И. Кабушкина. - Минск : Новое знание, 2004. - 347 с. - (Экономическое образование).
 • Задоя, А. О. Основи економічної теорії [Текст] : вправи для студентів / А. О. Задоя, Ю. Є. Петруня. - К. : Знання, 1998. - 177 с. : ил.
 • Задоя, А. А. Основи экономики [Текст] : учебник / А. А. Задоя, Ю. Е. Петруня. - К. : Знання, 1998. - 478 с. : ил.
 • Зайцев, Н. Л. Экономика промышленного предприятия [Текст] : учебник / Н. Л. Зайцев. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 358 с. - (Высшее образование)
 • Збірник нормативів часу, норм виробітку на операції промислового виробництва [Текст] : учебник. Ч. 1. Операції, ковбасного виробництва в м'ясній промисловості; м'ясоконсервного виробництва; плодоовочевого консервного виробництва; виробництва копчених рибопродуктів. - К. : Основа, 2003. - 428 с.
 • Збірник нормативів часу, норм виробітку на операції промислового виробництва [Текст] : учебник. Ч. 2. Операції на підприємствах хлібопекарської промисловості; кондитерського виробництва; борошномельної промисловості; макаронного виробництва; пиво-безалкогольної промисловості. - К. : Основа, 2004. - 344 с.
 • Заблоцький, Б. Ф. Розміщення продуктивних сил України. Національна макроекономіка [Текст] : учебник / Б. Ф. Заблоцький. - К. : Академвидав, 2003. - 368 с. - (Альма-матер).
 • Сенсорний аналіз [Электронный ресурс] : опорний конспект лекцій / Укоопспілка. Львівська комерційна Академія ; Сост. А.П. Батутіна. - Львів : ЛКА, 2002. - 128 с. : табл., ил. Содержание см. здесь......
 • Сенсорний аналіз [Электронный ресурс] : методичні рекомендації та завдання до лабораторних занять для студентів спеціальностей 6.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність»,6.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі» / Укоопспілка Полтавський університет споживчої кооперації України. - Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. - 23 с. : ил.
 • Мазаракі, А. А. Економіка торговельного підприємства [Электронный ресурс] : підручник / А. А. Мазаракі ; Міністерство освіти і науки України. - К. : Хрещатик, 1999. - 800 с. : ил : текст. - ISBN 996-95262-5-7
  В содержании : Аналіз обсягу та структури товарообороту підприємства ; Аналіз формування та використання персоналу торговельного підприємства ; Вихідні передумови та методичний інструментарій аналізу витрат обігу торговельного підприємства ; Вихідні передумови та методичний інструментарій аналізу доходів торговельного підприємства. Вихідні передумови та методика аналізу прибутку підприємства.
 • Экономическая теория [Текст] : учебник / В. Д. Камаев. - М. : Владос, 1998. - 640 с. : ил.
  Економіка підприємства [Текст] : учебник / Ред. А. А. Фастовець. - К. : НМЦ "Укоопосвіта", 2000. - 572 с.
 • Економіка підприємства [Текст] : збірник практичних задач і конкретних ситуацій / С.Ф. Покропивний, Г.О. Швиданенко, О.С. Федонін; Ред. С.Ф. Покропивний. - К. : КНЕУ, 2000. - 328 с.
 • Экономика предприятия. Задачи. Ситуации. Решения [Текст] : учебник / С. Ф. Покропивний, Г. А. Швиданенко, А. С. Федонин; Ред. С. Ф. Покропивний. - К. : Знання-Пресс, 2001. - 343 с.
 • Экономика и организация деятельности торгового предприятия [Текст] : учебник / Ред. А. Н. Соломатина. - М. : Инфра-М, 2001. - 295 с. - (Высшее образование).
 • Економіка та організація виробництва [Текст] : учебник / Ред. В. Г. Герасимчук, Ред. А. Е. Розенплентар. - К. : Знання, 2007. - 678 с. - (Вища освіта XXI століття).
 • Економіка підприємства [Текст] : учебник / Ред. А. В. Шегда. - К. : Знання, 2006. - 614 с.
 • Экономика [Текст] : учебник / Ред. Э. А. Кузнецов. - Харьков : Одиссей, 2008. - 512 с.
 • Шепеленко, Г. И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии [Текст] : учебник / Г. И. Шепеленко. - 2-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Д : МарТ, 2001. - 544 с.
 • Харів, П. С. Економіка підприємства [Текст] : збірник задач і тестів / П. С. Харів. - К. : Знання-Прес, 2001. - 301 с. : ил. - (Вища освіта XXI століття)
 • Селезнев, В. В. Основы рыночной экономики: Власть. Право. Предпринимательство. Финансы. Налоги. Маркетинг. Менеджмент. Торговля. Реклама. Преступность [Текст] : учебник / В. В. Селезнев. - К. : А.С.К., 1999. - 544 с. : ил.
 • Сідун, В. А. Економіка підприємства [Текст] : учебник / В. А. Сідун, Ю. В. Пономарьова. - 2-е изд., испр. и доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 356 с.
 • Примак, Т. О. Економіка підприємства [Текст] : учебник / Т. О. Примак. - 4-е изд. - К. : Вікар, 2006. - 219 с. - (Вища освіта XXI століття).
 • Продиус, Ю. И. Экономика предприятия [Текст] : учебник / Ю. И. Продиус. - Харьков : Одиссей, 2007.
 • Остапенко, Ю. М. Экономика труда [Текст] : учебник / Ю. М. Остапенко. - М. : Инфра-М, 2003. - 268 с. - (Высшее образование).
 • Марцин, B. C. Економіка торгівлі [Электронный ресурс] : учебник / B. C. Марцин. - К. : Знання, 2006. - 402 c. : ил. - ISBN 966-8148-69-Х - Содержание см. здесь......
  Козик, В. В. Міжнародні економічні відносини [Текст] : учебник / В. В. Козик, Л. А.
 • Панкова, Н. Б. Даниленко. - 6-е изд. - К. : Знання, 2006. - 406 с.
  Лебедева, С. Н. Экономика торгового предприятия [Текст] : учебное пособие / С. Н. Лебедева, Н. А. Казиначикова, А. В. Гавриков ; ред. С. Н. Лебедева. - Минск : Новое знание, 2005. - 240 с.
 • Марцин, В. С. Економіка споживчої кооперації [Текст] : учебник / В. С. Марцин, І. Т. Петрук, М. В. Панасюк ; ред. В. С. Марцин. - К. : Либідь, 1996. - 400 с. : ил.
  Мочерний, С. В. Економічна теорія [Текст] : учебник / С. В. Мочерний, М. В. Довбенко. - К. : Академія, 2004. - 856 с. : ил.
 • Махсма, М. Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : учебник / М. Б. Махсма. - К. : Атіка, 2005. - 304 с.
 • Махсма, М. Б. Практикум з економіки праці та соціально-трудових відносин [Текст] : учебник / М. Б. Махсма. - К. : Атіка, 2006. - 124 с. : ил.
 • Розміщення продуктивних сил. Тестові завдання [Текст] : учебник / С. І. Дорогунцов [и др.]. - К. : Знання, 1999. - 73 с.
 • Розміщення продуктивних сил [Текст] : учебник / ред.: В. В. Ковалевський, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенова. - 4-е изд. - К. : Знання, 2001. - 351 с. - (Вища освіта XXI століття).
   
© Симферопольский кооперативный торгово-экономический колледж Крымпотребсоюза

© Ядрова Г.В . - выставлено 19.12.2012 г.