Переход на главную страницу web-сайта СКТЭК
 
Поиск по сайту

  
КАРТА САЙТА"Подписка 2013"

******************

"Подписка"
2011-2012 гг.

 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
УЧЕБНЫЙ ГОД
2012

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ
2009-2013


НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - УЧЕБНЫЙ ГОД
2009-2010
гг.
см. здесь .....

Поиск в Интернете

 

Статистика посещений

HotLog
Цитируемость
Яндекс цитирования

 НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - УЧЕБНЫЙ ГОД
2013


(полный информационный список литературы см. здесь .....)
     
     
     Томишин-Лелекач М. М. Технологічні розрахунки при проектуванні підприємств харчування : навчальний посібник / М. М. Томишин-Лелекач, В. В. Канчі ; Ужгородський комерційний технікум. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2002. - 196 с.

    Навчальний посібник пропонує методику та послідовність розрахунків усіх груп приміщень підприємств харчування різних типів і потужностей, подає загальні вимоги до компонування приміщень і розташування в них технологічного обладнання. Для студентів вищих навчальних закладів.

 

Содержание:
 • Передмова. - С. 3
 • 1. Головна мета і завдання курсового проектування. - С. 4-5
 • 2. Тематика курсових проектів. - С. 5-6
 • 3. Організація праці над проектом. - С. 6-7
 • 4. Техніко-економічне обґрунтування. - С. 7
 • 5. Вимоги до оформлення пояснювальної записки та графічної частини. - С. 7-8
 • 6. Організаційно-технологічні розрахунки. - С. 9-107
  6.1. Визначення виробничої програми підприємства. - С. 9-17
  6.2. Розрахунок кількості сировини та продуктів. - С. 17-20
  6.3. Проектування групи складських приміщень. - С. 20-23
  6.4. Проектування заготівельних цехів. - С. 24-41
  6.4.1. Розрахунок овочевого цеху. - С. 24-32
  6.4.2. Розрахунок м'ясо-рибного цеху. - С. 33-39
  6.4.3. Розрахунок цеху доготування напівфабрикатів. - С. 40-41
  6.5. Проектування доготівельних цехів. - С. 41-67
  6.5.1. Розрахунок гарячого цеху. - С. 41-59
  6.5.2. Розрахунок холодного цеху. - С. 59-67
  6.6. Проектування кондитерського цеху. - С. 67-77
  6.7. Проектування торговельної групи приміщень. - С. 78-90
  6.8. Особливості проектування заготівельних підприємств. - С. 90-107
 • ДОДАТКИ. - С. 108-192
  Додаток 1. Завдання для курсового проекту. - С. 109
  Додаток 2.Графіки завантаження торгових залів підприємств різних типів. - С. 110-116
  Додаток 3. Процентне співвідношення асортименту страв для різних типів підприємств харчування. - С. 117-121
  Додаток 4. Норми споживання основних продуктів, г. - С. 121-124
  Додаток 5. Внутрішньовидовий розподіл напівфабрикатів кулінарних та кондитерських виробів. - С. 124-125
  Додаток 6. Наближене процентне співвідношення окремих видів продуктів. - С. 125-126
  Додаток 7. Примірний поділ сировини на окремі асортименти для підприємств харчування різного типу при розрахунку за укрупненими показниками, %. - С. 126-129
  Додаток 8. Раціональні умови для зберігання кожної групи сировини. - С. 130-131
  Додаток 9. Технічна характеристика тари для сировини і продуктів. - С. 131-132
  Додаток 10. Орієнтовані норми виробітку при виготовленні м'ясних, рибних, овочевих напівфабрикатів, кулінарних і кондитерських виробів для заготівельних підприємств (із розрахунку на 7-годинний робочий день). - С. 133-136
  Додаток 11. Коефіцієнт трудомісткості страв. - С. 136-143
  Додаток 12. Норми виробітку кондитерського цеху. - С. 143-146
  Додаток 13. Об'ємна маса продуктів. - С. 146-147
  Додаток 14. Процентне співвідношення між окремими видами тіста. - С. 147
  Додаток 15. Об'ємна маса тіста та тривалість одного замісу. - С. 147
  Додаток 16. Наплитний посуд для теплової обробки продуктів. - С. 148-149
  Додаток 17. Торговельно-технологічне обладнання підприємств різних типів. - С. 149-164
  Додаток 18. Норми оснащення посудом та приборами підприємств різних типів. - С. 164-168
  Додаток 19. Функціональні місткості для напівфабрикатів. - С. 168-169
  Додаток 20. БН і Правила (СНиП). - С. 169-171
  Додаток 21. Кількість місткостей, що встановлюють на обладнання для переміщення. - С. 171-172
  Додаток 22. Завантажувально-розвантажувальне обладнання та засоби переміщення сировини, напівфабрикатів, кулінарних та кондитерських виробів. - С. 172
  Додаток 23. Норми площі приміщень заготівельних цехів. - С. 173-174
  Додаток 24. Норми площ кулінарних та кондитерських цехів. - С. 175-176
  Додаток 25. Норми площі складських та допоміжних приміщень заготівельного підприємства. - С. 176-177
  Додаток 26. Термін, умови зберігання і реалізації н/ф високого ступеня готовності, кулінарних і кондитерських виробів. - С. 178-180
  Додаток 27. Тривалість теплової обробки різних продуктів. - С. 180-181
  Додаток 28. - С. 182-192
  ЛІТЕРАТУРА. - С. 193


   
© Симферопольский кооперативный торгово-экономический колледж Крымпотребсоюза

© Ядрова Г.В . - выставлено 3.9. 2013 г.